ID-100193407
  • Gotowe platformy w chmurze obliczeniowej dedykowane dla firm sektora MŚP, które odciążają je od zajmowania się IT.
  • Hosting aplikacji i całych środowisk, integracja data center i aplikacji klienta z chmurą obliczeniową.
  • Kompletne, zintegrowane ze sobą, zestawy aplikacji w jednym miejscu, by szybciej i wygodniej realizować działania biznesowe.
  • Dodatkowe usługi z produktami w pakiecie by zapewnić najlepsze doświadczenie dla użytkownika.